Kennisplatform

Resultaat begint bij het delen van kennis.

Onze kennisUw succes

Kennis delen

We houden jou graag op de hoogte van relevante onderwerpen in jouw vakgebied. Zodat jij je kennis, ervaring en vaardigheden ontwikkelt. Dat levert verbetering, succes en persoonlijke groei op.

We delen kennis in de vorm van whitepapers, infographics en best practices. De inzet van workshops en trainingen biedt organisaties het gewenste resultaat. De meest bekende evenementen voor onze professionals en organisaties zijn de REEF-deelt-kennisbijeenkomsten op de High Tech Campus die we 4 keer per jaar organiseren. 

Agenda

onze kennis jouw groei

Vakkennis

Wij geloven dat resultaat begint bij het delen van kennis. In onze whitepapers en infographics delen we vakinhoudelijke kennis verkregen vanuit REEF-deelt-kennisbijeenkomsten en succesvol opgeleverde projecten van onze professionals.  

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en breid daarmee jouw vakkennis uit.

Bekijk whitepapers en infographics

Succesvolle projecten

Projectplan Veilige Publieke Taak

  Een Brabantse gemeente wil de Veilige Publieke Taak organisatiebreed positioneren en implementeren. De gemeente wil een aantal accenten en verbeteringen aanbrengen op dit vlak en hebben hiervoor de expertise ingezet van REEF-projectspecialisten Roy Boermeester en Annemie van Loon.

  Onboarding van medewerkers: een succesvol instroomprogramma

  • Project
  • Voltijd

  Door het coronavirus was er een exponentiele groei van patiënten in het Bernhoven ziekenhuis. Hierdoor was de huidige capaciteit aan zorgpersoneel onvoldoende. Daarom moest er een grote hoeveelheid aan nieuw personeel instromen. Hiervoor heeft Bernhoven de hulp van REEF ingeschakeld.

  Planeconomische advisering met betrekking tot het grondbeleid

   De gemeente Drimmelen wil haar huidige grondbeleid bijstellen, om geformuleerde inhoudelijke uitgangspunten, beleidsdoelstellingen en de procesmatige organisatie nog beter aan te laten sluiten bij de huidige opgaven. Aan Paul Kuijten, ervaren planeconoom en REEF-projectspecialist om dit doel te realiseren.

   Internationale uitbreiding vraagt om financiële procesverbetering

    Een grote, Nederlandse supermarktketen ging zich in 2019 voor de eerste keer internationaal uitbreiden richting België, wat ook invloed had op de afdeling Finance. Om procesverbeteringen binnen de financiële afdeling te garanderen, heeft REEF de expertise van finance specialist Bas van der Heijden ingezet.

    Veiligheid waarborgen op projectlocatie

     Op het bedrijventerrein van MSD wordt veel gebouwd en verbouwd. De expertise van een EHS supervisor is ingezet om ervoor te zorgen dat er op locatie veilig (door)gewerkt kan worden door eigen personeel en contractors.

     Verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij Waterschap Brabantse Delta

      Het Waterschap Brabantse Delta wil in 2023 het veiligheidsniveau 4 hebben behaald. Om het gestelde doel te behalen had het Waterschap behoefte aan een strategisch adviseur veiligheid die regie voert over de taken van het team van Arbo- en veiligheidsprofessionals.

      Recruitment naar een hoger niveau tillen

       Door de enorme groei en interne doorstroming bij Arvato Supply Chain Solutions werd er een grote hoeveelheid aan vacatures verwacht. Om de groei te realiseren moest het recruitmentproces worden aangescherpt en de zichtbaarheid van Arvato op de arbeidsmarkt worden vergroot.

       Implementatie Learning Management Systeem bij Vanderlande Industries

        Om het opleiden van personeel administratief in goede banen te leiden en een global point of acces tot het complete trainingsaanbod te creëren voor het personeel, heeft Vanderlande een nieuwe Learning Management Systeem aangekocht.

        Resultaten van onze professionals

        Binnen elk van onze negen expertises werken wij met de beste professionals. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Zij zetten hun kennis, ervaring en vaardigheden in op diverse projecten bij onze opdrachtgevers. Het delen van kennis is een van de belangrijkste voorwaarden voor succes, vandaar dat wij hier veel aandacht aan besteden. 

        Wil jij leren van de ervaringen van onze professionals? Bekijk dan de projecten van onze professionals en doe inspiratie op bij de uitvoering van een project binnen jouw vakgebied door onze professionals!

        Bekijk al onze projecten